Czy odmowa wyp?aty zaliczek po?yczki online , chocia? nie jest obszarami?